konference
PRÁVO A SPRAVEDLNOST

21. 9.2016
Brno, Hotel International

O konferenci Registrace

O konferenci

Právo a spravedlnost
Právo na spravedlivý proces – fikce nebo realita?

21. 9.2016
Brno, Hotel International

Konference je počátkem nové tradice právnických konferencí organizovaných Vysokou školou Karla Engliše se zaměřením na právo střední Evropy. Je pokračovatelkou Dnů práva Visegradu, které byly uskutečněny na Moravě v Kroměříži v letech 2012-14.

Tématem konference je poukázat na aktuální problémy soudního řízení se zaměřením na základní ústavní práva lidí. Z teoretických i praktických pohledů bude rozebráno, zda ještě trestní řízení u nás splňuje podmínku férového procesu v právním státě. Pozváni jsou zahraniční hosté, kteří budou moci prezentovat pohled na danou problematiku zvenčí. Konferenci pořádá Vysoká škola Karla Engliše ve spolupráci s Institutem spravedlnosti.

Konferenční jazyk je čeština, slovenština a angličtina se zajištěným tlumočením. Účast je bez konferenčního poplatku. Vybrané přednesené příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle časopisu Právo a bezpečnost a budou dostupné v ASPI. Zájemci o vystoupení zašlou na dále uvedené adresy téma svého vystoupení. Písemný text vystoupení musí být dodán elektronicky nejpozději deset dnů před konáním konference na adresu zdenek.koudelka@vske.cz. I nepřednesené, ale písemně odevzdané příspěvky budou publikovány. Autor zasláním příspěvku souhlasí s jeho publikací v časopisu Právo a bezpečnost a v systému ASPI.

Po jednání následuje večerní setkání doprovázené zážitkovou gastronomií s ochutnávkou špičkových moravských vín.

Děkujeme za brzkou registraci a těšíme se na Vaši účast!

REGISTRACE SE UZAVÍRÁ 5. 9. 2016

 

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Rektor Vysoké školy Karla Engliše

Registrace

Registrujte se bezplatně na konferenci
Právo a spravedlnost 2016
Rezervace ubytování

V případě zájmu si objednejte ubytování přímo v hotelu International za zvýhodněné konferenční ceny. Na webu hotelu klikněte na REZERVACE a ve specifikaci ubytování zadejte kód PRAVO 2016

REGISTRACE SE UZAVÍRÁ 5. 9. 2016

Program

9.00 – 10.00
Registrace
10.00 – 10.10
Zahájení
10.10 – 11.00
BOLESLAW BANASZKIEWICZ - Varšava, Polsko,Demokratická versus technokratická kontrola ústavnosti aneb v čem je poučný polský případ)
11.00 – 11.20
IVAN HALASZ - Ústav práva Maďarské akademie věd Budapešť, (Změny v maďarské justici po přijetí nového Základního zákona roku 2011)
11.20 – 11.40
MILOSLAV KALA - prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, (Potřebuje Nejvyšší kontrolní úřad rákosku?)
11.40 – 12.00
DISKUZE
12.00 – 12.20
ZDENĚK KOUDELKA - rektor Vysoké školy Karla Engliše, (Příslušnost soudu a státního zastupitelství v přípravném řízení trestním)
12.20 – 12.40
MAREK BENDA, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu, (Medializace přípravného řízení trestního)
12.40 – 13.00
DISKUZE
13.00 – 14.15
Rautový oběd
14.15 – 14.35
RENATA VESECKÁ, advokátka, (Novela trestního řádu ve světle práva na spravedlivý proces)
14.35 – 14.55
PATRIK PRÍBELSKÝ, soudce Krajského soudu v Trenčíně, Slovensko, (Čas, právo a spravedlnost)
14.55 – 15.15
DAVID ZÁHUMENSKÝ, advokát, (Právo na spravedlivý proces v řízení před nejvyššími soudy či Ústavním soudem)
15.15 – 15.35
JIŘÍ KMEC, advokát, (Právo na spravedlivý proces v trestním řízení v ČR z pohledu Evropského soudu pro lidská práva)
15.35 - 15.55
DISKUZE
15.55 – 16.15
JOHN BOK, Spolek Šalamoun, (Příklady porušování procesních pravidel)
16.15 – 16.35
ZDENĚK JEMELÍK, Spolek Šalamoun, (Kární žalobci)
16.35 – 16.55
JOSEF ŠÍP, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, (Právo na zákonného soudce při přidělováních přísedících)
16.55 – 17.15
DISKUZE

Dále se účastní předseda Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu PAVEL BLAŽEK, předseda Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu JERONÝM TEJC.

17.30 – 21.00 Společenské setkání s degustací moravských vín

Příspěvky, včetně nepřednesených, budou publikovány v časopise Právo a bezpečnost 2/2016 a v ASPI. http://www.vske.cz/cz/publikace-a-veda/casopis-pravo-a-bezpecnost

Kontakt

Hlavní pořadatelé konference

Vysoká škola Karla Engliše
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., rektor
e-mail: zdenek.koudelka@vske.cz
www: www.vske.cz

Institut spravedlnosti

Smluvní agentura zajišťující konferenci

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
Špitálka 41, 660 18 Brno
tel.: 543 537 217
e-mail: pravo2016@snip-brno.cz
www: www.snip-brno.cz